YHTEISÖOHJAUTUVUUSVERKKOKURSSI

Verkkokurssilla kohti uudenlaisia työnteon tapoja

Hyttynen
jointu devices

Jointu.fi – Inhimillisesti kestävämpi työelämä

Nykyisin yhä useampi suomalainen työpaikka hakee vaihtoehtoja perinteiselle hierarkialle ja yksilökeskeiselle itseohjautuvuudelle.

Yhteisöohjautuvuus perustuu ajatukseen yhteistyöstä, osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta työyhteisössä. Sen sijaan, että päätökset tehtäisiin ylhäältä päin tai yksilöiden toimesta, yhteisöohjautuvassa organisaatiossa päätöksenteko perustuu koko yhteisön osallistumiseen ja älykkyyteen. Se edistää avoimuutta, luovuutta ja vastuullisuutta työyhteisössä.

Jointun verkkokurssin avulla voi oppia ymmärtämään syvällisesti, mistä yhteisöohjautuvuuden ilmiössä on kyse.

Jointun verkkokurssin tuottivat Jussi Markula ja Perttu Salovaara. Molemmilla heillä on takanaan pitkä ura organisaatiokonsultteina. Jussi Markula on kokenut kasvuyrittäjä ja yhteisöjen kehittäjä. Hän on myös Teal Suomi -yhteisön perustaja ja Reinventing Organisations –kirjan suomentaja. Perttu Salovaara puolestaan toimii Helsingin yliopiston hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen dosenttina. Lisäksi hän julkaisi vuonna 2020 kirjan ”Johtopäätös – yhteisöt ja organisaatio pomokulttuurin jälkeen”.

Videot elävöittävät kurssin opit todeksi

Esimerkit oppimisen apuvälineenä

Asiakkaani halusi esimerkein näyttää, miten kurssin ydinviesti toimii käytännössä. Heillä oli idea videosarjasta, jossa esiteltäisiin yritysten arkea, joissa yhteisöohjautuvuus on jo toteutunut.

Toteutimme verkkokurssia varten kymmenen haastattelua. Itse kuvasin haastattelut Fraktio, Terveytesi, Wörks ja Inderes -yrityksissä. Yrjö Teinilä Pegasusmediasta vastasi Oiman, Oodin ja Vertian haastatteluista. Lisäksi Sander Vill kuvasi materiaalia markkinointia ja kurssin esittelyä varten.

Haastattelujen kesto oli noin tunti, ja lopulliseen videoon valittiin noin 10 minuuttia materiaalia. Asiakas itse teki leikkauskäsikirjoituksen. Lopullisen koostamisen ja graafisten elementtien lisäämisen prosessi oli minulle melko suoraviivainen. Jo kuvatessa tajusin, että videot tekevät kurssista vakuuttavan. Kun saimme vielä tiivistettyä ja kiteytettyä videoiden sisältöä, olin varma, että ne tuovat kurssin opetukset elävästi esiin.

Ei ollut siis yllätys, että kurssin käyneet ovat pitäneet sisällöstä, ja niitä on kehuttu lisäävän kurssin uskottavuutta. Mikään ei todista pääviestiä paremmin kuin oikeiden ihmisten ja työyhteisöjen käytännön esimerkit!

Kuvittaminen helposti keinoälyllä

yhdessaohjautuvuus

Luova kuvitus tuo kurssille laadun tunteen

Jos kurssilla on paljon tekstisisältöä, kurssista tulee työlään tuntuinen ilman runsasta kuvituksen käyttämistä. Hyvin rakennettu kuvitus vahvistaa viestiä ja herättää lukijan mielikuvituksen. Kuvat auttavat hahmottamaan abstrakteja käsitteitä, ne tukee muistamista ja helpottaa tiedon omaksumista. Kuvitus voi myös luoda tunnetason yhteyden oppijan ja oppimateriaalin välille, mikä edistää oppimisen sitoutuneisuutta ja tehokkuutta.

Kurssin kuvittamiseen on monta tapaa. Kurssin voi kuvittaa käyttämällä piirroksia tai kuvituksen voi tehdä käyttämällä valokuvia. Kummassakin tavassa voi turvautua ns. ”stock” kuvitukseen. Jos konseptit, joista puhutaan, ovat vaikeita tai abstrakteja, valmiin kuvituksen löytäminen voi osoittautua työlääksi tai jopa mahdottomaksi.

Keinoälyavusteinen kuvittaminen tarjosi meille uudenlaisen mahdollisuuden kokeilla erilaisia tyylejä ja konsepteja hyvinkin nopeasti verrattuna perinteiseen piirtämiseen, jossa yhden illustraation tekeminen voi viedä useita tunteja. Keinoälyllä erilaisten ideoiden kokeileminen tapahtui muutamissa minuuteissa!

Keinoälyllä tuotettu kuvitus osoittautui perinteistä kuvittamista huomattavasti edullisemmaksi ilman, että laadusta olisi tarvinnut tinkiä. Kaiken lisäksi kurssin kuvitti asiakas kokonaan itse, mikä poisti vielä yhden kokonaisen työvaiheen – briifaamisen! Asiakas kommentoi kuvittamisen olleen hänelle yksi kurssin mieluisimmista työvaiheista mikä onkin helppo uskoa.

5 ohjettaa miten syntyy kiinnostava verkkokurssi?

Esipuhe

Verkko on täynnä erilaisia oppaita, jotka opettavat verkkokurssin rakentamista. Olet ehkä miettinyt oman verkkokurssin rakentamista, mutta et tiedä, mistä aloittaa.

Verkkokurssin voi rakentaa monella tavalla. Tässä oppaassa asiakkaan luvalla kerron, miten me Jointun projektissa toteutimme verkkokurssin. Toivon antavani vastauksia kysymyksiin, joita olet miettinyt. Ja ehkä myös niihin, joita et ole edes tullut ajatelleeksi!

1. Tavoitteet

Verkkokurssin laatiminen alkaa tavoitteiden asettamisesta.

Kuulostaa ilmeiseltä, tietenkin, mutta jos maltat, selitän. Tavoitteiden määrittäminen auttaa sinua selkeyttämään kurssin päämäärät, ohjaamaan sisällön valintaa ja varmistamaan osallistujien oppimisen ja sitoutumisen kurssiin. Verkkokurssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden jakaa tietoa, opettaa taitoja ja inspiroida osallistujia. Ilman selkeitä tavoitteita kurssi voi eksyä ja menettää tehonsa. Tavoitteiden avulla voit asettaa selkeän suunnan kurssille ja varmistaa, että se täyttää osallistujien tarpeet ja odotukset.

Itse rakensimme kurssia pyytäen jatkuvasti palautetta kohderyhmältämme, jotta emme eksyisi kurssin alkuperäisistä tavoitteista. Kurssin käsikirjoittamisen innostuksessa on helppo ajautua harhapoluille ja tehdä kurssista osallistujalle sekava ja poukkoileva. Jatkuva palaute auttaa pitämään fokuksen kirkkaana.

Tuote vai asiakas edellä?

 1. Usein idea verkkokurssin luomiseen lähtee oman alan erityisosaamisesta. Huomataan, ettei markkinoilla ole kurssia aiheesta ja rakennetaan tuote jolle lähdetään etsimään ostajia.
 2. Tunnistetaan tarve sellaiselle tiedolle omassa suhdeverkostossa, johon on valmis kysyntä ja räätälöidään spesifi tuote vastaamaan siihen tietotarpeeseen.

Kimpikin lähestymistapa voi toimia! Mutta jos tuotteellesi ei ole valmista kysyntää/yhteisöä, kurssi kannattaa rakentaa sellaiselle alustalle, jossa kysyntää on jo valmiina. Silloin taloudellinen riskisi jää maltilliseksi.

Tämä opas olettaa, että teet kurssia omalle yhteisölle tai verkostollesi.

2. Sisältö

Verkkokurssin sisällön luominen ei tapahdu pikaisesti.

Asiakkaani otti yhteyttä yhteistyökumppaneihin, jotka olivat jo kokeilleet yhteisöohjautuvuutta käytännössä. Yhdessä heidän kanssaan laadittiin aikataulu videomateriaalin kuvaamiseen, ja haastattelut toteutettiin siten, että haastateltavat saivat vastata vapaasti ja spontaanisti. Tallensimme paljon sisältöä, josta osa jäsenneltiin kurssin tarpeisiin ja osa käytettiin kurssin markkinointiin. Silti leikkauspöydälle jäi vielä paljon materiaalia tulevien vuosien tarpeita varten.

Videoiden kuvaaminen ei ollut täysin vaivatonta, mutta saamamme palaute kurssin käyttäjiltä osoittaa sen olleen kaiken vaivan arvoista. Asiakkaat kertoivat, että videot tarjosivat heille arvokkaita vinkkejä siitä, miten kurssisisältöä voi soveltaa omassa arjessa, ja mikä tärkeintä, ne herättivät uskoa omaan onnistumiseen. 

Alla on listattu eri vaiheet videoiden kuvaamisessa. Vaikka nämä vaiheet saattavat vaikuttaa itsestään selviltä, jos epäonnistut jossakin niistä, koko video voi mennä pilalle. Varasta rohkeasti alta oleva muistilista, joka auttaa sinua suunnittelemaan onnistuneen videokuvauksen!

Suunnittele etukäteen
 • Määritä haastattelun tavoitteet.
 • Tee kysymyslista.
 • Valitse sopiva kuvauspaikka, jossa on riittävästi valoa ja rauhallinen tausta.
 • Mieti miten kuvattavat sijoittuvat kuvaan. Jos haastateltavia on kaksi tai useampia, sojoita heidät pään kohdalta samalle korkeudelle.
Kuvan laatu

interview shooting

 • Käytä hyvälaatuista järjestelmäkameraa, älä älypuhelinta!
 • Varmista, että kuva on hyvin valaistu.
 • Vältä liian kirkkaita tai liian tummia alueita.
 • Tarkista, että kuva on vakaa. Käytä tarvittaessa jalustaa tai kuvanvakautusominaisuutta, käsivaralta kuvattu haastattelu antaa helposti hermostuneen vaikutelman.
Äänen laatu
 • Käytä laadukasta mikrofonia, jotta äänen laatu on selkeä ja vähentää taustahälyä. Paidan reunukseen kiinnitettävä lavalier-mikrofoni esim. vähentää huonekaikua. Me käytimme Rode Wireless GO laadukasta ja kohtuuhintaista langatonta järjestelmää.
 • Varmista kuulokkeilla ja mittareista, että haastateltavan ääni kuuluu hyvin ja että tallennus on varmasti päällä.
 • Huoneen kaikua on mahdollista vähentää jälkikäteen, mutta vaatii äänen korjaamiseen suunniteltujen ohjelmistojen käyttämistä. Itse käytän iZotopen ohjelmistoja.
Valaistus

video lighting

 • Hyödynnä luonnonvaloa, jos mahdollista. Sijoita haastateltava ikkunan lähelle.
 • Käytä tarvittaessa keinovaloa tai pehmeitä valonlähteitä, jotta valaistus on tasainen ja luonnollinen. Tasainen valaistus syntyy käyttämällä ”softboxia”.
 • Vältä voimakasta taustavaloa, joka voi aiheuttaa haastateltavan varjoja tai ylivalottumista. Jos valoa tulee takaa ikkunasta, kasvot on valaistava riittävän voimakkaalla edestä tulevalla keinovalolla.
Pukeutuminen ja ulkonäkö
 • Ohjeista haastateltavaa pukeutumaan ammattimaisesti ja asianmukaisesti aiheen mukaan. Ammattimainen pukeutuminen luo haastateltavaan uskottavuutta. Tätä pyörää et halua keksiä uudelleen, et tee taidetta vaan haastattelua!
 • Varmista, että hiukset ja meikki ovat huolitellut, ja että asusteet eivät aiheuta häiriötekijöitä. Oikaise vaatteiden rypyt.
 • Ohjeista välttämään raidallisia vaatteita, sillä ne aiheuttavat kuvaan ns. ”moire” ilmiön, mikä näkyy levottomana väreilynä kuvassa.

Me kaikki haluamme antaa itsestämme ammattimaisen ja huolitellun vaikutelman haastattelutilanteessa. Kuvattava ei voi nähdä itseään kuvaajan perspektiivistä, on kuvaajan tehtävä kertoa jos kuvassa näkyy ryppyjä, lemmikin karvoja tai tahroja. Näitä on erittäin hankala jos ei suorastaan mahdoton poistaa jälkikäteen.

Harjoittele
 • Käy läpi kysymykset haastateltavan kanssa etukäteen.
 • Kannusta haastateltavaa olemaan rento ja luonnollinen kameran edessä.
 • Anna tarvittaessa ohjeita puheen nopeudesta, äänen voimakkuudesta ja eleistä.
Editointi ja jälkikäsittely
 • Leikkaa tarvittaessa materiaalia, poista epäselvät osuudet ja paranna äänenlaatua.
 • Lisää tarvittaessa grafiikkaa, tekstiä tai taustamusiikkia haastattelun tueksi.
 • Tallenna video mp4 formaatissa. Videot voi tuoda verkkokurssille Youtubesta tai Vimeosta.

3. Tekniikka

Miksi loimme verkkokurssin omalle WordPress sivustolle?

Internetissä toimii lukuisia alustoja, jotka tarjoavat erilaisia tapoja verkkokurssien luomiseen.

Koska asiakkaalleni kurssin myynti suurille ryhmille oli tärkeää, mikään valmiista alustoista ei tarjonnut sopivaa mallia tähän tarkoitukseen. Lisäksi nämä alustat perivät myynnistä melko suuria provisioita. Päädyimme siksi rakentamaan verkkokurssin omalle WordPress-sivustollemme hyödyntäen valmista oppimishallintajärjestelmää eli LMS (Learning Management System).

Valintamme oli LearnDash, joka on yksi pisimpään toimineista ja suosituimmista vaihtoehdoista eikä hinnaltaan kohtuuton. Olemme olleet valintaamme tyytyväisiä, koska se tarjoaa kaikki tarvittavat oppimistyökalut, jotka vastaavat tarpeitamme. Järjestelmä on helppokäyttöinen.

Lisäksi WordPress-teeman valinta on ratkaisevan tärkeää, jotta sivustosi toimii sujuvasti. Alla on kaksi esimerkkiä siitä, miten voit rakentaa kurssin. (Teema) + (Sivustorakentaja) + (LMS)

Kurssi on voimakkaan yhteisöllinen ja aktiivisia osallistujia tulee olemaan paljon:
BuddyBoss Theme + Elementor + Learndash LMS

Kurssi on yksittäisille osallistujille tai ryhmälle joka opiskelee itsenäisesti:
Kadence Theme + Gutenberg + Learndash LMS 

Vaihtoehtoja on monia, tässä ne, joihin itse olen tutustunut. Näistä jälkimmäinen on rakentamisvaiheessa haastavampi, mutta muokattavuudeltaan huomattavasti joustavampi. Siksi suunnittelu kannattaa aloittaa tavoitteista. Kumpikin on hyvä ratkaisu, mutta toimii erilaiselle kohdeyleisölle.

BuddyBoss, Elementor, Learndash ja Kadence ovat kaikki kuukausimaksullisia lisäosia.

5. Markkinointi

Kaikki tekemäsi työ on turhaa, jos ketään ei löydä kurssiasi

Selitä, mitä kurssi tarjoaa, millaisia taitoja tai tietoa osallistujat saavat ja miten kurssi hyödyttää heitä. Asiakkaasi ei tätä ajattelutyötä tee myyjän puolesta, vaan myyjän on aloitteellisesti kerrottava miten kurssi tekee osallistujan huomisesta paremman. Käytä selkeää ja kielellisesti vakuuttavaa kieltä.

Hyödynnä erilaisia kanavia, kuten sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia, verkkosivuja ja bloggausta tavoittaaksesi potentiaaliset osallistujat. Valitse kanavat, jotka ovat suosittuja ja relevantteja kohdeyleisöllesi. Käytä houkuttelevaa ja informatiivista sisältöä houkutellaksesi ihmisiä tutustumaan kurssiin ja ilmoittautumaan mukaan.

Asiakkaiden arviot ja suosittelut ovat tehokas tapa lisätä luottamusta ja houkutella uusia osallistujia. Kerää palautetta kurssin aiemmista osallistujista ja julkaise positiivisia arvioita ja suosituksia markkinointimateriaaleissasi. Voit myös harkita kumppanuuksia vaikuttajien tai asiantuntijoiden kanssa, jotka voivat suositella kurssiasi omassa verkostossaan.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tarjoa houkuttelevia tarjouksia ja kannustimia osallistujille. Alennuskoodit, ilmaiset näytteet tai rajoitetun ajan tarjoukset voivat auttaa houkuttelemaan ihmisiä ilmoittautumaan kurssille.

Verkkokurssin markkinointi vaatii aikaa, suunnittelua ja jatkuvaa seurantaa. Analysoi markkinointitoimenpiteidesi tuloksia ja tee tarvittaessa muutoksia strategiaasi. Kuuntele osallistujien palautetta ja pyri niiden avulla jatkuvasti parantamaan markkinointiviestiäsi ja toimivuuttasi.

Lopuksi

Verkkokurssin luominen omalle WordPress-sivustolle tarjoaa sinulle vapauden, joustavuuden ja täyden kontrollin. Voit luoda kurssin omien tavoitteidesi ja kohdeyleisösi tarpeiden mukaisesti. Lisäksi, kun kurssi on omalla sivustollasi, se voi toimia myös osana brändiäsi ja auttaa sinua rakentamaan asiantuntijuutta omalla alallasi.

Siispä, harkitse rohkeasti verkkokurssin luomista omalle WordPress-sivustollesi ja hyödynnä sen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen ja liiketoiminnan edistämiseksi.

Näin teet aloitussivun joka tuo tuloksia 2023

Näin teet aloitussivun joka tuo tuloksia 2023

Kun vierailija tulee aloitussivullesi, mikä on se toimenpide jonka toivot käyttäjäsi tekevän? Haluatko vahvistaa brandiasi? Haluatko jotain sellaista vuorovaikutusta asiakkaidesi kanssa, joka johtaa lisämyyntiin?

Väite! – Suomalainen markkinointi on per*eestä?

Väite! – Suomalainen markkinointi on per*eestä?

Suomi tunnetaan maana, jossa teknologia ja innovaatiot kukoistavat, valitettavasti markkinointiosaaminen tai pikemminkin sen puute hidastaa Suomen kasvua. Kysymys kuuluukin: mistä johtuu suomalaisten heikko markkinointiosaaminen?