GDPR

Tietosuojalauseke

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.9.2020.

1. Rekisterinpitäjän nimi
TMI: Juha-Pekka Vuorela
Y-tunnus: 2825611-2
Puhelin: +358 40 545 0633
Sähköposti: junnu@junnu.fi

2. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Juha-Pekka Vuorela.

4. Rekisteröidyt
Asiakkaat ja yhteyshenkilöt, potentiaaliset asiakkaat, verkkosivustojen lomakkeiden käyttäjät.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja potentiaalisten asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointiin.

6. Tietojen käsittelyperuste
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

7. Rekisterin tietosisältö
Kerään vain käyttötarkoituksen kannalta olennaista tietoa. Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja, jotka auttava yhteydenpidossa, asiakassuhteen hoitamisessa tai markkinoinnin kohdentamisessa:

• Nimi ja tehtävänimike
• Yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite.
• Demografiset tiedot, kuten postinumero, käyttäjävalinnat ja mielenkiinnon kohteet.
• Muut kuluttajatutkimuksiin ja/tai tarjouksiin liittyvät tiedot.

8. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti kaksi (2) vuotta. Henkilön kiinnostus markkinointiviesteihin voi pidentää säilytysaikaa.
Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin (unsubscribe tai peruuta tilaus) kautta tai ilmoittamalla siitä osoitteeseen junnu@junnu.fi.

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä, rekistereistä lain sallimissa rajoissa ja mahdollisesti markkinointiautomaatiotyökalulla. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (esim. sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (esim. sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Emme koskaan myy henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia rekisteröityihin.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta, Instagramilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta Evästeiden käyttö.

14. Evästeiden (cookies) käyttö
Eväste on käyttäjän selaimeen väliaikaisesti tallentuva pieni tiedosto jonka avulla sivusto tunnistaa käyttäjän ja täten muistaa käyttäjän tekemät valinnat. Evästeiden käyttö on sivustoilla hyvin tavallista, mutta mikäli haluat poistaa evästeet käytöstä voit tehdä sen selaimesi asetuksissa. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa huonontaa käyttökokemustasi.

Kolmannen osapuolen evästeet – Google Analytics
Sivustollamme on käytössä Google Analytics seuranta joka antaa meille mahdollisuuden seurata sivustomme käyttöä Google Analytics palvelulla. Google kerää Google Analytics:n avulla dataa käyttäjien käyttäytymisestä sivustollamme, sijainnista kaupungeittain, ikäluokista, käyttämästä teknologiasta sekä kiinnostuksen kohteista, näiden ollessa saatavilla. Emme säilytä tätä dataa vaan se menee suoraan Google Analytics palveluun jonka kautta se on näkyvillä vain meille. Google Analytics:n keräämät tiedot ovat täysin anonyymejä eli ne eivät ole sidottavissa käyttäjän henkilöllisyyteen, tarkkaan sijaintiin, posti- eikä IP-osoitteeseen.

Mikäli haluat estää Google Analyticsiä keräämästä dataa internet käyttäytymisestäsi voit tehdä sen asentamalla Google Analytics Opt-out Browser Add-onin.

Juha aeon2

“I’ve hired Junnu first time to do our web graphics and user interface design in 2001. Since then I haven’t had a need to look for someone else. The depth of his knowledge is immense and the quality of his work superb all the way from conceptual design to the finest details."

 

Juha Ruokangas

CEO, Ruokangas Guitars

anu profiili

" The core of Junnu’s work is in his ability to think the customer with an exceptionally broad perspective. Through this, he’s able to find functional and sustainable service design solutions. Junnu is a flexible, multi-faceted and intuitive designer, and I can warmly recommend him into most varied projects.”

 

Anu Rautanen

Co-founder, Prominda Revolution

Ville3

"The quality of his work and breadth of design skills is fantastic, and he’s able to create amazing user experiences—while understanding the priorities and constraints of the business. Junnu is easy and fun to work with, and I look forward to working with Junnu for many years more to come.”

 

Ville Laurikari

CTO, Aivan Innovations

tuomo2

“I have had the pleasure of working with Junnu in various kinds of projects, as collegue and as customer, over the last 10 years. Junnu wants to always thoroughly understand the customers’ mindset and the customer value we are trying to produce to come up with best possible end results – for customers and businesses."

 

Tuomo Sihvola

Co-founder, Oulumo

Valmis aloittamaan projektin kanssani?

Laitetaan merkintä kalenteriin!
Varaa 20min puhelu kanssani
bottom image4